LundamoMinilager
 Leverandør av lagertjenester for private og bedrift
trygg oppbevaring
 tørre og varme lokaler

Prisliste Lundamo Minilager

 

www.lundamominilager.no

 

Mobil 48191090

 

Boder fra 3 – 10 kvm.

 

3 kvm. Pris pr. mnd.       360 kr.

7 kvm. Pris pr. mnd.       840 kr.

8 kvm. Pris pr. mnd.       960 kr.

8,5 kvm. Pris pr mnd.    1020 kr.

9 kvm. Pris pr mnd.       1080 kr.

 

Alle priser er i inkl. mva.