LundamoMinilager
 Leverandør av lagertjenester for private og bedrift
trygg oppbevaring
 tørre og varme lokaler